Hammer Skole

 • IMG_2696_1000x1000
 • Byggherre:                                         Lørenskog kommune

  Prosjekttype:                                     Ungdomsskole, 6 parallell, passivhus

  Adresse:                                             Hammerveien 4, 1471 Lørenskog

  Omfang:                                             ca 6.500 m2 BTA

  Status:                                                Ferdigstilt til skoleoppstart høsten 2013

  Konkurranseform:                            1. premie i prosjekt- og priskonkurranse 2011.

  Entrepriseform:                                Totalentreprise. 2013. Veidekke/SEBY.

   

   

  Hammer skole ligger landlig til med store grønne arealer i sørøst og sørvest. På høyden mot nordøst ligger Lørenskog kirke, og denne gir begrensninger for ikke å bygge i høyden. Det er vakker utsikt fra sørvest til sørøst utover kulturlandskapet. Eneste kjøreadkomst til tomten er fra nordøst. Tilgjengeighet for myke trafikanter er via gangveisystem i sørvest.

   

  I forbindelse med hovedadkomsten til skolen danner bygget et torg. Hovedinngang er lett synlig herfra, mens elevinngangene er desentralisert og orientert mot elevenes uteareal.

   

  Internt består bygget av 2 hovedplan og et idrettsplan. Fra hovedadkomst kommer man inn på Hovedplan 1 og skolens hjerterom. Dette hjerterommet er et stort åpent rom som åpner seg over to etasjer med vakker utsikt over kulturlanskapet i sør.

  Generelle undervisningsarealer ligger på dette plan, nær bibliotek, vestibyle, auditorium, administrasjon og hovedinngang.

  I hjerterommet ligger et amfi som bringer oss ned til skolens fellesarealer; kantine og samlingsrom, K&H, mat og helse, musikk og naturfag. Fra nedre hovedplan får man kontakt med idrettsplanet via et nytt amfi.

  Skolen skal kunne sonedeles for kveldsbruk, og det har derfor vært viktig å plassere funksjoner som er aktuelle for grendahusformål opp mot vestibylen og samlingsrommet.