Myre Skole

 • IMG_1784 1000x1000
 • Byggherre:                Øksnes kommmune

  Prosjekttype:            Barneskole og ungdomsskole, ca 200 elever, nybygg og rehabilitering

  Adresse:                    Fjellveien 1, 8430 MYRE

  Omfang:                    2415 m2 BTA

  Status:                       Ferdigstilt til skolestart 2012

  Konkurranseform:  1. premie i konkurranse om honorar og kompetanse

  Entrepriseform:       Totalenterprise

  Myre barneskole og Myre ungdomsskole ble slått sammen til Myre barne- og ungdomsskole med 10 trinn.

  Det er en 1-parallell skole med ca. 20 elever pr. trinn fra 1.-7. og 2 paralleller med ca 60 elever pr. trinn fra 8.-10., dvs inntil 350 elever og 56 ansatte.

  Beliggenheten av eksisterende barneskole ble førende for løsningen og orienteringen av det nye skoleanlegget.

  Hovedkonseptet er å knytte eksisterende barneskole, både fuksjonellt og visuelt, sammen med nybygget med minimale inngrep i barneskolen.

  Konseptet er en forlengelse av trafikksonen som avsluttes i et kjerne-/fellesområde med vestibyle og amfi. Hovedinngangene. ligger i dette området. Fløyer med basearealer og spesialrom er knyttet inn til trafikksonen/gaten mot nordvest og sørøst.

  Løsningen gjør det mulig å knytte anlegget sammen med deler av Myre ungdomsskole som ikke rives – ”Aulabygget”.

  Nybygget har to etasjer samt en liten kjeller, og knyttes til eksisterende barneskole i alle plan.