Åset Skole

 • Åset2-kvadrat
 • Byggherre:                                      Åfjord kommune

  Prosjekttype:                                  Barne- og ungdomsskole, inklusive kultursal

  Adresse:                                          7170 ÅFJORD

  Omfang:                                          ca 3.650 m2 BTA eks. eksisterende bygg

  Status:                                             Tatt i bruk januar 2010

  Konkurranseform:                        1. Premie i Plan og designkonkurranse

  Entrepriseform:                             Delte entrepriser

   

  Åset skole består av et eksisterende bygg for 1.-2. trinn inklusiv sfo, og et nybygg med barneskolens 3.-7. trinn samt et større ungdomstrinn.  Eksisterende skole (med unntak av 1.-2 .trinn/sfo) ble revet.

  Det nye skoleanlegget grenser opp mot riksvegen i vest, idrettsanlegget i øst og elven i sør.

  Nyskolen består av én hovedetasje samt én underetasje i deler av bygget mot sør.

  Vi har valgt å legge de desentraliserte elevinngangene godt adskilt fra hverandre, småtrinnet nær eksisterende 1.-og 2. trinn i nord, deretter mellomttrinnet i øst og ungdomstrinnet på nedre nivå mot elven i sør. Mot øst ligger skolen opp på platået, og lekeplassen for små og mellomtrinnet samt et stort utvendig amfi, ligger i overgangen mellom skolen og idrettsanlegget på nedre nivå.

  Fra skolens hovedinngang, kommer man inn til en stor felles vestibyle med amfi som åpner seg mot utsikt og elv i sør. Dette er skolens møtested og hjerterom,  et sted man ser og blir sett – skolens torg. Her er plass for utstillinger og uformelle møteplasser, og her er skolens kafé.

  Mat og helse ligger inntil dette arealet på hovedetasjen og server  kafeen. Amfiet gjør at det oppnås visuell kontakt mellom hovedetasjen og underetasjen hvor skolens spesialrom ligger. Det er mulig å skille av amfiet for undervisning vha tekstiler i bakkant, samt avblending av glassfasade for filmframvisning o.l.

  Undervisningsarealene for de ulike trinnene ligger lett tilgjengelig fra den mitre fellessonen. I nær tilknytning til denne vestibylen ligger alle spesialrom samt kultursalen for Åfjord kommune.

  Administrasjon ligger opp mot vestibyle og hovedinngang hvor ekspedisjonen er en utvidet del av dette fellesareal.