Kjeller Skole

 • Kjeller 28 1000x1000
 •  Byggherre:                                           Skedsmo kommmune

  Prosjekttype:                                        Barneskole- og ungdomsskole, 1.-10.

  Adresse:                                                Kunnskapsveien 19 , 2007 KJELLER

  Omfang:                                                ca 8.500 m2 BTA

  Status:                                                   Ferdigstilt til skoleoppstart høsten 2011

  Konkurranseform:                              1. premie i pris- og kompetansekonkurranse

  Entrepriseform:                                   Totalentreprise

   

  Kjeller skole er et nybygg med 2 paralleller på barnetrinnene 1 – 7, og 3 paralleller på ungdomstrinnet 8 – 10. Prosjektet er planlagt for oppføring i to byggetrinn.

  Konseptet er to langstrakte bygninger i to etasjer med en mellom sone med delvis glasstak. I mellomsonen finnes vrimlearealer, kantine, bibliotek og auditorium. Bygningsfløyen mot øst inneholder kunst og håndverk, musikk, heimkunnskap, naturfagrom, samlingssal med scene, 2 gymnastikksaler, administrasjon og lærerarbeidsplasser.

  Bygningsfløyen mot vest inneholder alle generelle læringsarealer samt SFO. Denne fløyen vender ut mot uteområdet. Desentraliserte elevinnganger. Løsningene innenfor de enkelte fag er utarbeidet i samråd med Skedsmo kommunes kompetansepersoner på pedagogikk og prosjekter.

  Prosjekteringsgruppen utarbeidet forprosjekt med kostnadsberegning og grunnlag for totalentreprise. PG ble tiltransportert totalentreprenøren for gjennomføringsprosessen.