Sædalen Skole

 • 1-sædalen
 • Byggherre:                                    Bergen kommmune

  Prosjekttype:                                Barneskole, 2 paraleller kombinert med idrettshall

  Adresse:                                        Nye Sædalsvei 190, 5099 Bergen

  Omfang:                                        7020 m2 BTA

  Status:                                           Ferdigstilt til høsten 2012

  Konkurranseform:                       1. premie i plan- og designkonkurranse

  Entrepriseform:                           Delte entrepriser

   

  Skolen er på tre plan på grunn av terrengforholdene.

  Det er innganger på alle plan. 1. etasje inneholder hovedinngang, vestibyle med amfi, idrettshall med garderober, møterom og musikkrom.

  2. etasje inneholder basearealer for 5., 6. og 7. årstrinn, samt bibliotek, kantine, heimkunnskap, administrasjons- og personalarealer og inngang til idrettshallens tribuner.

  3. etasje inneholder SFO, basearealer for 1., 2., 3. og 4. årstrinn samt kunst og håndverk, naturfag. Vestibylen med amfi på 1. og 2. etasje har tilknytning til musikkrom og er tilrettelagt for grendehusfunksjoner.

  Tomten er lang, smal og forholdsvis kupert. All adkomst er fra vest.

  Konseptet er at rolige basearealer er lagt mot øst, mens desentraliserte elevinnganger er lagt mot vest og elevenes solrike uteoppholdsarealer. Grupperom og større formidlingsrom med amfi ligger godt tilgjengelig for alle brukere i fellesarealene. Hovedinngangen ligger mot sør.

   

  Utdrag fra juryens evalueringsrapport:

  ”Etter en grundig gjennomgang av de ulike forslagene, har juryen enstemmig utpekt utkastet med motto ”Den nystemte” til vinner av konkurransen.”