Svolvær Skole

 • IMG_1899 1000x1000
 • Byggherre:                                   Vågan kommmune

  Prosjekttype:                               Barneskole- og ungdomsskole, 1.-10.

  Adresse:                                      Vestermyrveien 4, 8300 Svolvær

  Omfang:                                       ca 9.500 m2 BTA (inkl. eksisterende bygg)

  Status:                                         Ferdigstilt til høsten 2012

  Konkurranseform:                        1. premie i plan- og designkonkurranse

  Entrepriseform:                            Totalentreprise i samarbeid med HENT

   

   

  Svolvær skole er et nybygg med 2 paralleller på barnetrinnene 1 – 7, og 3 paralleller på ungdomstrinnet 8 – 10 (totalt 540 elever). Eksisterende skole ble revet, kun den nylig rehabiliterte svømmehallen ble bevart med mindre ombygginger.

   

  Konseptet er en bygning i to etasjer med en fellessone, der det sentrale amfiet med vestibyle og vrimelearealer er tilknyttet kantine, bibliotek, musikk, mat og helse, dobbel gymnastikksal, personalrom og alle lærerarbeidsplassene. Bygningsfløyen mot sør inneholder kunst og håndverk, naturfagrom, og administrasjon. Bygningsfløyen mot nord inneholder generelle læringsarealer for trinn 1 til 7, samt SFO. Denne fløyen vender ut mot uteområdet. Ungdomsskolen ligger i egen fløy mot sørvest. Desentraliserte elevinnganger.

   

  Løsningene innenfor de enkelte fag er utarbeidet i samråd med Vågan kommunes kompetansepersoner på pedagogikk og prosjekter.

   

  Påmeldt kandidat til Statens byggeskikkspris 2013. Ser artikler her.