Byafossen Skole

 • 1000x1000 IMG_0060
 • Byggherre:                                         Steinkjer kommmune

  Prosjekttype:                                     Barneskole

  Adresse:                                             Helgesvegen  93, 7716 Steinkjer

  Omfang:                                             ca 2.000 m2 BTA

  Status:                                                Ferdigstilt til høsten 2011

  Konkurranseform:                            1. premie i pris- og kompetansekonkurranse

  Entrepriseform:                                Delte enterpriser

   

  Skolen er planlagt med arealeffektive løsninger, med god kontakt mellom de forskjellige funksjonene. Hovedgrepet er å legge fellesfunksjoner og nærmiljøfunksjoner sentralt i anlegget, lett tilgjengelig for både elever og ansatte samt andre som bruker skolen, og i god kontakt med læringsarealene.

  Et prinsipp for planløsningskonseptet er at alle elever skal kunne nå fellesrom og spesialrom uten å passere gjennom undervisningsarealer eller garderober beregnet for andre årstrinn.

  Det etableres 7 basearealer, et for hvert årstrinn. Alle årstrinn har egne basearealer og egne grupperom.

  Fløyen for 1. til 4. årstrinn ligger nært hovedinngangen. Fløyen inneholder felles elevgarderobe, gruppererom og basearealene er orientert mot et fellesareal med kjøkken. Denne fløyen fungerer også som SFO.

  Fløyen for 5.-7. årstrinn ligger i anleggets nordlige del. Fløyen inneholder felles elevgarderobe, gruppererom og basearealene er orientert mot et fellesareal uten kjøkken.