Jessheim VGS

 • hovedinngang-nord
 • Byggherre:                           Skulebygg AS/ Veidekke AS/ Akershus Fylkeskommune

  Prosjekttype:                       Videregående skole

  Adresse:                               Ringveien 50, JESSHEIM

  Byggekostnad:                    ca 720.000.000 – eks mva

  Omfang:                               ca 25.000 m2 BTA

  Status:                                  Under oppføring

  Konkurranseform:              1. Premie i OPS konkurranse 2014. Samspill

   

  Videregående skole med følgende linjefag: SSP, MDD, TIP, HS,SS samt 3 avdelinger I TO, skole for tilsammen 1500 elever og 240 ansatte

  Eksisterende skole ligger oppe på den sydvendte sletten, og denne skal være i drift under byggingen. Den nye skolen er solid forankret i det skrånende terrenget som ligger mellom denne sletten og adkomsen fra Ringveien mot nord. Denne markante høydeforskjellen (ca 9 meter) er  skålformet, og gjør at tomten kan ta i mot en stor bygningsmasse uten at denne vil fremstå som unaturlig ruvende i et større landskapsperspektiv. Mot Ringveien vil bygget i stor grad fremstå som en komplettering av den overordnede landskaps-formen.

  Vårt forslag til løsning er et bygg i en ”H-form” som åpner seg mot de to adkomsttorgene i nord (plan 1) og sør (plan 3). Midt i bygget etableres et stort åpent vrimleareal som et gjennomgående sentralt rom over fire plan. Dette rommet formidler både vertikal og horisontal kontakt mellom skolens ulike funksjoner og linjefag samt  de to utetorgene i nord og sør. Rommet inneholder flere av skolens viktigste fellesfunksjoner. Med brede amfier fra plan 1 til plan 3, og åpne glassfasader mot de to hovedinngangene, blir dette skolens ”hjerte”.

  Våre intensjoner med skolen:

  – helhetlig skole med  sosialt fellesskap

  – sosialt liv på tvers av utdanningsprogram og fag

  – ressurs for lokalsamfunnet

  – sambruk

  Det trengs mye fasade for å få tilstrekkelig dagslys til alle rom som har behov for det, og vi etablerer derfor 2 lysgårder i vestre fløy,  en lukket lysgård mot nord og en som åpner seg mot syd. Med lysgårder får vi korte interne avstander, mindre korridor og bedre kontakt mellom funksjoner og sentrale fellesarealer enn vi ville ha fått med lange bygningskropper med mye ytterveggsflate.

  Byggets ytre form har stående trepanel. Kledningen får en naturlig sølvgrå patina, og det oppstår en spennende dybdevirkning ved eksponering for sollys og regn. Trekledningen tar opp elementer fra eksisterende vegetasjon på tomten. Mot torgene og de inntrukkede partier og lysgården er fasadene kledd med lyse fasadeplater, og denne står derfor i kontrast til det grove materialet som omkranser bygget.  Kontrasten mellom de trekledde ”ytre” og de lyse ”indre” fasadene gjør bygget til en interessant opplevelse.

  Inngangspartiene og enkelte utvalgte funksjoner/områder fargesettes slik at det blir lettere å orientere seg i bygget.

  Konseptet er fleksibelt, med har store muligheter til tilpasninger.