Buvik Skole

 • 1000x1000 fra veien[1]
 • Byggherre:                                         Skaun kommmune

  Prosjekttype:                                     Barneskole, 1.-7.

  Adresse:                                             7351 Buvik

  Omfang:                                             3300 mBTA, tilbygg til eksisterende skole

  Konkurranseform:                            2. premie i pris- og designkonkurranse

  Entrepriseform:                                Totalentreprise

   

  Konkurransen omhandlet kapasitetesutvidelse med nye trinnarealer i nytt tilbygg. Overordnet konsept var å arbeide med fellesarealer («grendahuset”) som en naturlig og god kobling mellom eksisterende bygg og nybygg.

  Vårt prosjektforslag vant på konsept og juryen uttalte følgende “Prosjektet er svært tiltalende presentert og overbevisende i sitt uttrykk, både i en større skala og ned i detaljer, i sitt forhold til omgivelser og i sin formidling av stemning. Dette er konkurransens sterkeste prosjekt som arkitekturuttrykk.”