HOMMELVIK HELSETUN

 • HOBOS 1
 • HOMMELVIK HELSETUN

   

  Byggherre: Malvik kommune

  Prosjekttype: Nytt sykehjem i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger og seniorleiligheter

  Adresse: Maivegen 17, 7550 Hommelvik

  Omfang: 6300 m2 BTA

  Konkurranseform: Priskonkurranse for firma med rammeavtale med Malvik kommune.

  Entrepriseform: Totalentreprise i samarbeid med HENT

  Landskapsarkitekt: Agraff AS

   

  Hommelvik helsetun er ei utvidelse av eksisterende Motrøtunet i Malvik kommune. Eksisterende anlegg besto av omsorgsboliger og seniorleiligheter og er nå utvidet med en ny sykehjemsdel.

  Det nye kulturhuset Bruket ligger som nærmeste nabo til helsetunet og det er etablert en felles atkomstplass. Ei gangbru i 2.etg. knytter bygningene sammen og legger til rette for sambruk. Et felles uterområde er opparbeidet til glede for beboerne i helsetunet og for folk i området ellers.

  Organiseringa av den nye sykehjemsdelen baserer seg på strukturen i eksisterende bygg. Fra hovedinngangen går en sentral akse gjennom den nye delen og alle nye boenheter er knyttet til denne, samt til eksisterende anlegg. I forbindelse med hovedinngangen ligger et nytt aktivitetssenter i to etasjer. Dette er et tilbud både til beboere ved helsetunet og hjemmeboende i Malvik kommune. Arealet har henvendelse ut mot friområdet for kontakt med aktiviteter ute, samt god mulighet for beboerne til å benytte seg av uteområdet.

  Sykehjemsdelen er i to etasjer, med tre seksjoner i hver etasje, til sammen 50 boenheter. Hver av seksjonene består av åtte eller ni boenheter og er organisert med felles kjøkken, spiserom og opphold, toalett for beboere, skylle-/vaskerom, personalrom og lager. Seksjonene knytter seg til aksen gjennom bygget, samtidig som de er skjermet mot og vil kunne fungere uavhengig av denne. Alle beboere har via fellesrom i hver seksjon kontakt med skjermet uteareal slik at de kan bevege seg utendørs på egen hånd, enten på bakkeplan eller på balkong/takterrasser i 2.etg. Arealene på bakkeplan er utformet med beplantning og oppholdssoner.