Gol Skule

 • 1-kvadrat
 • Byggherre:                                         Gol kommmune

  Prosjekttype:                                     Barne og ungdomsskole 1.-10., 3-parallell

  Adresse:                                             Hallingmo, 3550 Gol

  Omfang:                                             8500 m2 BTA

  Konkurranseform:                            1. premie i pris- og designkonkurranse

  Entrepriseform:                                 Totalentreprise i samarbeid med Veidekke

  LARK: Agraff

   

  Tomten er lokalisert sentralt med gåavstand til Gol sentrum. Tomten oppleves romslig med god avstand til nabobebyggelse. Karakteristisk vegetasjon og terrengfall preger tomten.
  Skolen er planlagt som en 1-10 skole for inntil 750 elever, og bygges som 3.-parallell for alle trinn. Trinnarealene er organisert på to sider og med nærhet til et fellesareal, “hjerterom”. Spesialrom og administrasjon ligger i umiddelbar nærhet til fellesareal som har adkomst både fra nord og sør. Terrengfallet formidles i nord-sørretning gjennom anlegget fra øvre ankomstplass i nord, via “hjerterom” og amfi, til nedre festplass som orienterer seg mot sentrum i sør.

  Utdrag fra juryens evalueringsrapport i forbindelse med konkurransen: «JURYENS KONKLUSJON
  Juryen har enstemmig utpekt forslaget «Hjarterom og opne armar» som vinner av konkurransen om ny barne- og ungdomsskole på Gol. Etter en samlet og tverrfaglig vurdering har vinneren levert det forslaget som i sum best ivaretar kriteriene fastsatt i konkurransegrunnlaget.»