EVJEN SKOLE

 • Illustrasjon skoleplass liten
 • EVJEN SKOLE

   

  Byggherre:                                        Orkdal kommune

  Prosjekttype:                                    Barneskole

  Adresse:                                            Evjen, ORKANGER

  Omfang:                                           ca 3500 m2 BTA

  Status:                                              Byggestart 2016

  Konkurranseform:                         Pris- og konseptkonkurranse, samarbeid med HENT

  Entrepriseform:                              Totalentreprise med samspill

   

  ARKITEKTUR

  Arkitekturen skal uttrykke byggets funksjon som en moderne skole og et kulturelt møtested for nærmiljøet. Anlegget skal framstå som åpent, inviterende og inkluderende for skolens ansatte og elever, samt besøkende. Skoleanlegget skal framstå som levende og aktivt også utenom skoletid, og være en ressurs for nærmiljøet. Det fysiske miljøet skal tilrettelegge for elevtilpasset og variert opplæring, samtidig som elevene sikres tilhørlighet, trygghet og ro rundt arbeidssituasjonen.

  De viktigste brukerne av skolebygget er lærere og elever. Men andre brukergrupper har også et forhold til bygget, f.eks. besøkende, brukere av idretts- og kulturfunksjonene, lag og foreninger osv. Arkitekturen har betydning for hvordan dette ivaretas funksjonelt, men også ved at disse orienterer seg i bygget og hvordan de finner finner fram til relevante funksjoner.

  Bygningen skal ha en identitet med god forankring i området og tilføre nye kvaliteter til tettstedet. Ved å bygge i 2 etasjer, får man mulighet til bedre utsyn og kontakt med landskapet og naturen.

  HOVEDKONSEPT BYGG

  De 2 sentrale elementer i vårt plangrep:

  • Organisering av bygningen på tomten med tydelig forplass i sør og eleveareal i nord.
  • ”Hjerterommet” sentralt i bygningen med god kontakt internt mot alle avdelingene, og mot uterom.

  Hovedfasaden eksponeres mot forplass i sør, mens adkomstsitausjonen for elever etableres på nordsiden av bygget direkte fra utearealet for elevene. De minste lengst øst og de eldste mot vest. Utearealer er definert i egne soner og elevene har adkomst direkte til sine hjemmeområder fra disse utearelene.

   

  Fra et overdekt inngangsparti ledes man til hovedinngangen og videre inn i biblioteketsarealet som er en del av 1. byggetrinn. I 2. byggetrinn utvides dette rommet og blir skolens hjerterom med amfi. Det store felles samlingsarealet for alle skolens elever og foresatte. Dette arealet vil også fungere som lokalsamfunnets kulturarena og grendahus.

  Byggets rom og funksjoner organiseres rund dette sentrale rommet, ”hjerterommet”, et volum som går over to etasjer. Alle avdelinger vil ha sitt kontaktpunkt mot dette fellesrommet både visuelt og fysisk.

  ”Hjerterommet” sammen med tilliggende fellesrom og bibliotek innbyr til variasjon i aktiviteter/undervisningsformer og til sambruk. Musikkrommet kan feks fungere som scene for amfiet ved mulighet til å kunne åpne foldevegger mellom arealene. Gymsalen ligger også i umiddelbar nærhet til amfiet og vestibyleområdet og vil være en ressurs ved forskjellige arrangementer. Nærhet til skolekjøkken med spiserom legger til rette for matservering ved sport og kulturarrangementer.