Tokerud Skole

 • Tokerud6webkvadrat
 •  

  Byggherre:                    Underviningsbygg Oslo KF

  Prosjekttype:                Ungdomsskole, 6-paralell for 540 elever, passivhus

  Adresse:                        Inga Bjørnssonsvei 1A, 0969 OSLO

  Omfang:                        ca 6800 m2 BTA

  Status:                           Byggestart 2014

  Konkurranseform:      1. Premie i pris- og konseptkonkurranse, samarbeid med HENT

  Entrepriseform:           Totalentreprise med samspill

   

  Tokerud skole ligger nord-øst i Oslo og grenser mot marka. Tomten ligger godt beskyttet mot vær og vind i et nord-sørvendt grøntdrag med skogkledde høyder i øst og vest. Området byr på god kontakt med naturen og skogen og utmerkede muligheter for fri lek, en typisk naturtomt.

  Det er 4 sentrale elementer i prosjektet:

  • Bygningen som ”Rygg” mot terrenget som definerer en tydelig fremside i form av et stort og sammenhengende uteareal mot vest.
  • ”Hjerterommet” sentralt i bygningen og med god kontakt både mot uterom og internt i bygningen.
  • Utearel mot vest med tydelig henvendeles/eksponering mot omgivelsene.
  • Kollen som definert volum på flaten som et romdannende element i situasjonen.

  Bygningen er plassert så lang øst som mulig for å kunne utnytte mest mulig av flaten mot vest som uteoppholdsareal. Alle innganger har sin adkomst fra denne vestvendte plassen.

  Bygningen går hovedsaklig over 3 plan og med krav til takvinkler får fasaden en god høyde mot vest og blir godt eksponert mot adkomstsituasjonen. Det arbeides med identitetskapende elementer/volumer i fasaden, og disse skalere ned/bryte opp et relativt markant hovedvolum, samt er det med på å definere hovedadkomsten til bygget

  Det etableres en sentral vestibyle, ”hjerterom”, med inngang fra den definerte forplassen. ”Hjerterommets” utformes som et volum hovedsaklig over 2 plan. Det består av skolens store fellesareal, amfi, bibliotek, mat og helse med kantine-/og vestibylearealet, samt inngang og kobling opp mot gymsal og musikkrom som kan benyttes til grendahusfunksjoner. Vi har lagt vekt på at anlegget skal ha god funksjonalitet og logistikk, og at alle avdelinger vil ha sitt kontaktpunkt mot dette fellesrommet – skolens ”hjerte” – både visuelt og fysisk via en sentral hovedtrapp og heis.