GOL SKULE

 • Gol_eksteriør1
 • Byggherre:                                         Gol kommmune

  Prosjekttype:                                     Barne og ungdomsskole 1.-10., 3-parallell

  Adresse:                                             Hallingmo, 3550 Gol

  Omfang:                                              8 500 m2 BTA

  Status:                                                 Ferdigstilt 2016

  Konkurranseform:                             1. premie i plan – og designkonkurranse

  Samarbeidspartner:                         Veidekke

  Entrepriseform:                                 Totalentreprise

  Landskapsarkitekt:                           Agraff

   

  Gol skule ligger sentralt, med gåavstand til Gol sentrum. Skolen ligger med god avstand til nabobebyggelse, i et landskapsrom som oppleves åpent og oversiktlig.
  Barne- og ungdomsskolen er en 3-parallell med kapasitet for inntil 750 elever. Trinnarealene er organisert på hver side av et fellesareal, “hjerterommet”. Spesialrom og administrasjon ligger i umiddelbar nærhet til dette fellesarealet, som har adkomst utenfra både fra nord og sør. Tomtas terrengfall kan leses i nord-sør-aksen, tvers gjennom anlegget fra hovedatkomst på øvre nivå i nord, via skolebyggets “hjerterom” og amfi, til forplassen på nedre nivå som orienterer seg mot sentrum i sør.

  Utdrag fra juryens evalueringsrapport i forbindelse med konkurransen: «Juryen har enstemmig utpekt forslaget «Hjarterom og opne armar» som vinner av konkurransen om ny barne- og ungdomsskole på Gol. Etter en samlet og tverrfaglig vurdering har vinneren levert det forslaget som i sum best ivaretar kriteriene fastsatt i konkurransegrunnlaget.»