Kristianlyst Skole

 • KRISTIANLYST
 •  

  Byggherre:                    Stavanger kommune

  Prosjekttype:                Ungdomsskole, 6-paralell

  Adresse:                        Skolevollen 17, 4017 STAVANGER

  Omfang:                        ca 6100 m2 BTA

  Status:                           Ferdigstilt til skolestart 2014

  Konkurranseform:      1. Premie i pris- og kompetansekonkurranse

  Entrepriseform:           Delte entrepriser

   

  Skolens arealer er organisert med en sentral fellessone med amfi over to plan med vestibylefunksjoner både på plan 1 og plan 2. Nedre del av det sentrale amfiet med scene er tilknyttet kantine, musikk, mat og helse, kunst og håndverk, elevinnganger og spesialrom. Hovedinngangen på plan 2 fører inn til øvre del av vestibylen. Undervisningsarealene er samlet mot ytterveggene rundt vestibylen, med grupperom mellom klasserom og grupperom. Lærerarbeidsplassene er desentralisert til tilhørende årstrinn. Administrasjon, bibliotek og personalrom ligger ved hovedinngangen.

  Løsningene innenfor de enkelte fag er utarbeidet i samråd med Stavanger kommunes kompetansepersoner på pedagogikk og prosjekter.

  Prosjektet er gjennomført som en delte entrepriser. Kristianslyst ungdomsskole fikk hedrende omtale i Lysprisen 2014 (http://lyskultur.no/index.php?site=lyskultur/683/1855&aelid=649361)