Tjeldstø Skule

 • tjeldstø-konk-1
 •  Byggherre:                                        Øygarden kommmune

  Prosjekttype:                                     Barneskole, 1.-7.

  Adresse:                                             Neset, 5336 Tjeldstø

  Omfang:                                             2850 m2 BTA

  Status:                                                Ferdigstilt til høsten 2014

  Konkurranseform:                            1. premie i plan- og designkonkurranse

  Entrepriseform:                                 Totalentreprise

   

  Området er et typisk småkupert kystlandskap med små høyder med fjell i dagen med lite til ingen vegetasjon. Kunstgressbanen i sør var en viktig premiss for lokalisering og organisering av skolen, samt å skape gode og lune utomhusarealene. Elevene har sine nærsoner med egen identitet knyttet til sin inngang på det sørvendte arealet.

  Hovedinngangen er tydelig markert mot adkomsten. Vestibylen blir skolens mest sentrale rom. Den er et stort åpent rom over to etasjer. Fra vestibylen nås alle funksjoner i bygget. Vestibylen kan også brukes til kantine i skolens brukstid, og kan fungere som kafé utenom skolens brukstid. Storsalen på 300 m2 er sentralt plassert med bred direkte inngang fra vestibylen. Det er lagt til rette for at musikkrommet kan fungere som scene for grendehuset.