Vadsø Skole

 • 1000x1000 UTE NATT
 • Byggherre:                                         Vadsø kommmune

  Prosjekttype:                                     Barneskole, 1.-7., 3-parallell

  Adresse:                                             7811 Vadsø

  Omfang:                                             7200 m2 BTA

  Konkurranseform:                            2. premie i pris- og designkonkurranse

  Entrepriseform:                                 Totalentreprise i samarbeid med HENT

  LARK: Asplan Viak

   

  Prosjektforslaget viser en relativ kompakt bygningsform på 2 etasjer, med trinnarealer og øvrige funksjoner organisert  rundt et fellesareal med kantine og tilhørende funksjoner. 2 sentrale elementer i plangrepet er «hjerterommet» sentralt i bygningen med god kontakt mot de fleste avdelinger i bygningen og mot uterom, og «armkroker» – tilliggende volumer til hovedvolumet, som skjerm mot vær og vind.

   

  Link til artikkel i Byggeindustrien og Tidenes Krav