STEINKJER SKOLE

 • fra-skoleplass
 • STEINKJER SKOLE

  Byggherre:                                      Steinkjer kommune

  Prosjekttype:                                 2 parallell barneskole med baskethall

  Adresse:                                           Kongens gate, 7700 Steinkjer

  Omfang:                                           ca 6 100m2 BTA

  Status:                                              Byggestart 2017

  Konkurranseform:                          Pris- og designkonkurranse

  Entreprenør:                                    FuglesangDahl

  Entrepriseform:                              Totalentreprise med samspill

   

  Vi har lagt vekt på at skolen skal oppleves som åpen, inkluderende og inviterende når man ankommer området. Det er enkelt og intuitivt å finne frem til hovedinngangen og de viktigste funksjoner i bygget fordi disse er knyttet opp til en gjennomgående akse som står tydelig fram i prosjektet. Aksen strekker seg fra forplassen i nord, gjennom hovedinngangen og hjerterommet og ender opp i solvendte attraktive utearealer for elevene. Adkomst til anlegget fra sør og parkering vil også oppleves å være naturlig adkomst.

  Bygningen plasseres nordvest på tomten med hovedfasade mot ”bysiden”, og med et bygningsvolum parallellt med hovedvei gjennom området. Tomteareal i sør og øst utformes med solfylte og attraktive arealer for lek og rekreasjon.

  En forplass definerer hovedadkomstsonen og leder inn mot hovedinngang og idrettsinngang, som har en sentral og god plassering i anlegget. Fra hovedinngangen ledes besøkende videre inn i skolens hjerte. Administrasjonen ligger godt eksponert og tilgjengelig i denne delen av anlegget.

  Elevadkomst og biinngang etableres i solfylte uteområder i øst og sørøst.