VESTRE TOTEN UNGDOMSSKOLE

 • VESTRE TOTEN 1
 • VESTRE TOTEN UNGDOMSSKOLE

   

  Byggherre:                                        Vestre Toten

  Prosjekttype:                                    Ungdomsskole, 7 paralell

  Adresse:                                           Prøvenvegen 59, 2830 RAUFOSS

  Omfang:                                           ca 8683 m2 BTA

  Status:                                              Byggestart 2016

  Konkurranseform:                         Pris- og konseptkonkurranse, samarbeid med HENT

  Entrepriseform:                              Totalentreprise med samspill

   

   

  HOVEDKONSEPT BYGG – “HJERTEROM”

  Bygningen plasseres nordøst på tomten slik at resterende tomteareal frigjøres til solfylte og attraktive arealer for aktivitet og rekreasjon. Skoleanlegget har en naturlig plassering i forhold til hvor de fleste kommer i fra både som kjørende og gående. En forplass definerer hovedadkomstsonen og leder inn mot hovedinngangen som har en sentral og god plassering i anlegget. Adkomstsituasjonen for elever etableres i sør. Bygningens kompakte form legger til rette for bevegelse rundt bygget fra alle kanter.

  Det er 1 sentralt element i vårt plangrep:

  ”Hjerterommet” – en felles arena for samling sentralt i bygningen med god kontakt internt mot de fleste rom i bygningen, og mot uterom i vest og øst.

   

  Skolens avdelinger og funksjoner organiseres rundt hjerterommet og legger tilrette for og innbyr til variasjon i aktiviteter/undervisningsformer og til sambruk. Med denne organisering vil de fleste rom og avdelinger oppleves å ligge nært og tilgjengelig. Det oppnås fleksibilitet og gode sambruksmuligheter. Hjerterommets volum går over tre etasjer, og alle avdelinger vil ha sitt kontaktpunkt inn mot dette fellesrommet både visuelt og fysisk direkte eller via trapper og heis. Det er vektlagt i vårt løsningsforslag at ingen avdelinger må gå via en annen for å nå denne viktige arena. Sentralt i hjerterommet på plan 2 ligger skolens bibliotek og inviterer til spontan bruk. Det er god visuell kontakt til biblioteket fra hovedinngangsområdet og kantinearealet på plan 1.

  Skolens kantine og vrimleareal har sin naturlige plassering i hjerterommet, og black-box kan åpnes opp mot amfiet i fellesarealet og få funksjon som scene.

   

  Viktige og ”utadrettede” funksjoner har direkte tilgang fra skolens store fellesareal, administrasjonen ved hovedinngang i nordvest, musikkavdeling og hjerterom med kjøkken og anretning, auditorier, og avdeling for kunst og håndverk.