SKAUN UNDOMSSKOLE

 • UTE
 • SKAUN UNGDOMSSKOLE

   

  Byggherre:                                       Skaun kommune

  Prosjekttype:                                  Ungdomsskole, 6 paralell med flerbruks/kulturhall og scene

  Adresse:                                           7353 BØRSA

  Omfang:                                           ca 8 200m2 BTA

  Status:                                              Byggestart høst 2017

  Konkurranseform:                         Pris- og designkonkurranse i samarbeid med HUS arkitekter

  Entrepriseform:                              Totalentreprise med  VEIDEKKE som samarbeidspartner

   

  HOVEDKONSEPT

  Bygningen vil plasseres nord på tomten, med hovedfasade mot kulturstedet. Bygningsvolumet skal gå parallelt med fylkesvei 803 gjennom området. I de sørlige og vestlige delene av tomten vil solforholdene utnyttes til det fulle, for å skape attraktive arealer for aktivitet og rekreasjon.

  En forplass skal fungere som en ankomstsone, som leder til hovedinngangen. Dette inngangspartiet vil ha en sentral og god plassering i anlegget. Alle elever, også de ved spesialpedagogisk avdeling, skal få egen inngang i sør. Bygningens kompakte form legger til rette for bevegelse rundt bygget fra alle kanter. Idretts- og kulturhallen blir lokalisert i nordvest, og bidrar til å etablere kulturstedets vei mot sør.

  Det er to sentrale elementer i planen vår:

  • Aulaen: Dette området blir selve hjertet i ungdomsskolen, heretter kalt «hjerterommet». Hjerterommet skal være koblet til de fleste rom i skolebygget. Det skal også være direkte knyttet til utearealene både i sør og nord – som en slags forlengelse av kulturstedet.
  • Aksen: Denne skal binde forplassen og kulturstedet i nord et utendørs elevtorg i sør.

  Skolen sine avdelinger og funksjoner skal organiseres rundt hjerterommet: Ingen skal behøve å gå via en annen avdeling for å komme seg til dette fellesområdet. Alle avdelinger har altså kontaktpunktet sitt her – både visuelt og fysisk. Med et slikt knutepunkt inviteres alle til sambruk og variasjon i aktiviteter og undervisningsformer. I noen tilfeller vil trapper og heis knytte avdelingene sammen med hjerterommet. Hjerterommet skal gå over tre etasjer.

  Sentralt i hjerterommet, på plan 1, skal skolens «lillesal» ligge. Denne vil få en blackbox/scene og et amfi, som skal oppmuntre til spontan bruk. Skolens kantine og vrimleareal skal naturligvis ligge i hjerterommet.

   

  ORGANISERING AV PROSJEKTETS FUNKSJONER

  Vi har lagt vekt på at anlegget skal være funksjonelt og sørge for god logistikk. Derfor skal skolens avdelinger, biblioteket, kantinen, hallen og amfiet ha så god nærhet til hjerterommet som som mulig – både visuelt og fysisk. Hjerterommet skal formes som et åpent rom over tre plan. Byggets fellesrom og spesialrom skal plasseres på plan 1 og 2, mens generelle læringsarealer og arbeidsplassene til lærerne skal være på plan 2 og 3.

  Hovedinngangen til skolen får sentral plassering både med tanke på forplassen i nord og hjerterommet. Det skal være tydelig for alle hva som er byggets hovedinngang.

  Hovedinngangen vil lede til vestibylen. Tjenestene som skal brukes av besøkende og fellesfunksjoner for elever og ansatte må knyttes til hovedinngangen og hjerterommet. Administrasjonen ligger i umiddelbar nærhet til vestibylen. Musikkavdelingen, amfiet og andre spesialrom skal plasseres sentralt, for å sikre allsidig bruk og gode muligheter for utleie.

  Idrettshallen med tilhørende rom, ungdomsklubben, deler av musikkavdelingen, frivillighetssentralen, biblioteket, kunst- og håndverksavdelingen og mat- og helseavdelingen får egne innganger fra fasadene mot nord, øst eller sør. Også idrettsgarderobene vil få egne innganger – disse i vest. Med det knyttes garderobene til utearealene og badeanlegget.

  Spilleflaten i idrettshallen og tilhørende rom skal ligge på samme plan som det sentrale hjerterommet. I tillegg til egen idrettsinngang, får hallen og garderobeanlegget adkomst fra vestibylen.