BENTERUD SKOLE

 • Hønefoss_Benterud_skole_eksteriør1000x1000
 • BENTERUD SKOLE

  Byggherre:                                      Ringerike kommune

  Prosjekttype:                                  Barneskole med for spesialpedagogisk avdeling og idrettshall

  Miljøprofil:                                      Passivhus. BREEAM-NOR klassifisering pass

  Adresse:                                          Harald Hardrådes gt. 31, 3511 Hønefoss

  Omfang:                                          8 850 m2 BTA

  Status:                                             Ferdigstilt 2019

  Konkurranseform:                         1. Premie i pris- og konseptkonkurranse

  Samarbeidspartner:                      HENT AS

  Entrepriseform:                             Totalentreprise med samspill

  Landskapsarkitekt:                        Bjørbekk og Lindheim

  Barneskolen ligger i stille og rolige omgivelser nordøst på Benterud.Skolen har 32 ansatte og 230 elever. Det er kapasitet til 550 elever. Den spesialpedagogiske avdelingen har 20 plasser.

  Nærheten til Storelva som buer seg rundt området i nord, og gamle frittstående trær langs elvebredden utgjør de viktigste kvalitetene på tomta. Bygningen er plassert sentralt på tomten, og gir slik solfylte og attraktive utendørsarealer for lek og rekreasjon.  Forplassen tar en vel i mot, og annonserer hovedinngangen. Elevinngangene er etablert i øst og vest, med de minste barna i mer skjermete omgivelser i øst, og de største i en mer urban situasjon mot vest. Det er lagt vekt på god fysisk og visuell kontakt med elvelandskapet, både når man ankommer fra sør, og motsatt når man beveger seg gjennom området langs elven i nord. Hallen er lokalisert nord på tomten.

  Skolens avdelinger og funksjoner er organisert rundt et sentralrom som går over 2 etasjer. Det er vektlagt at ingen avdelinger må gå via en annen for å nå “hjerterommet”. Fra forplassen i sør til elvebredden i nord beveger man seg gjennom dette fellesrommet langs en læringsakse. Sentralrommet, “hjerterommet”,  innbyr til variasjon i undervisningsformer, aktiviteter og gode sambruksmuligheter. Skolens bibliotek, kantine og vrimleareal har sin naturlige plassering i “hjerterommet”, og black-boxen kan åpnes opp mot sentralrommet og fungere som scene.