LINKEN 

 • Linken_Ortofoto_situasjon
 • LINKEN

  Byggherre:                                      Vågan kommune

  Prosjekttype:                                  Utkikkspunkt

  Adresse:                                          Linken, Svolvær

  Status:                                             Mulighetsstudie

  Oppdragsform:                              Direkte henvendelse

   

  Linken er en liten fjelltopp rett nedenfor Tjeldbergtinden ikke langt unna Svolvær. Linken er i dag et utfartssted sommer som vinter, og har i snitt rundt 100 besøkende per dag. Prosjektet har utspring i et folkehelseperspektiv og ønsket om å legge til rette for at folk flest skal få muligheten til å komme seg ut i naturen, på en enkel og trygg måte. Et annet aspekt ved prosjektet er den økende helårsturismen som aktualiserer prosjektet, da man både vil kunne ivareta besøkende på en god måte og samtidig unngå slitasje på naturen i området.

  Mulighetsstudie utforsker potensialet til å gjøre Linken til en reiselivsdestinasjon og et flott rekreasjonsområde for lokalbefolkningen. Prosjektet består av veien til, en “board walk”, pauseplasser og selve utkikkspunktet, en plattform med et tårn i ett av Lofotens spektakulære landskapsrom. Man aner umiddelbart mulighetene for en kafé,  en arne å varme seg ved når vinden pisker havet hvitt, en sal å feire i når nyttårsrakettene glitrer over Svolvær og Kabelvåg, og en base for å jakte på Aurora Borealis.