NORDRE ÅL SKOLE

 • NÅL_amfi1
 • NORDRE ÅL SKOLE

  Byggherre:                                      Lillehammer kommune

  Prosjekttype:                                  Barneskole med idrettshall

  Miljøprofil:                                      Passivhus. Utstrakt bruk av massivtre. CO2-vennlig løsninger

  Adresse:                                          Gamle Kringsjåvegen 54, 2618  Lillehammer

  Omfang:                                           8 500 m2 BTA

  Status:                                             Ferdigstilles august 2019

  Konkurranseform:                         1. Premie i kompetanse- og priskonkurranse

  Samarbeidspartnere:                    Veidekke

  Entrepriseform:                             Totalentreprise med samspill

  Landskapsarkitekt:                        Agraff

  Den nye skolen ligger øverst, helt i nord på tomten, og frigjør slik et sørvendt landskap utformet og tilrettelagt for aktivitet og rekreasjon i solen mot utsikten ut over bygda. Bygget tilpasser seg terrengets nivåforskjeller ved å gå over 3 etasjer. Innvendig i skolen gjenspeiles terrengfallet i et flott, raust amfi i det store sentralrommet.

  Nordre Ål skole er en moderne og fremtidsrettet skole med et anlegg som er åpent, inviterende og inkluderende for skolens ansatte, elever og besøkende. Skolen legger til rette for varierte former for utforskning og læring. Ut over byggets hovedfunksjon fungerer anlegget som et levende og aktivt kulturelt møtested.