SKAUN UNGDOMSSKOLE

 • Skaun_eksteriør_fasadeutsnitt0
 • SKAUN UNGDOMSSKOLE

  Byggherre:                                      Skaun kommune

  Prosjekttype:                                  Ungdomsskole med flerbrukshall og kultursal

  Miljøprofil:                                      Lavenergibygg med fokus på redusert CO2-utslipp

  Adresse:                                          7353  Børsa

  Omfang:                                           9 250 m2 BTA

  Status:                                             Ferdigstilles oktober 2019

  Konkurranseform:                         1. Premie i prosjekt- og priskonkurranse

  Samarbeidspartnere:                    HUS arkitekter og Veidekke

  Entrepriseform:                             Totalentreprise med samspill

  Landskapsarkitekt:                        Agraff

  Skaun ungdomsskole er en 6-parallell forberedt til 7-parallell skole, for inntil 540 elever. Ungdomsskolen har en spesialpedagogisk avdeling, bibliotek, ungdomsklubb og frivillighetssentral. Videre har skolen en flerbrukshall. Skolen innehar også kulturhusfunksjoner med egen kultursal dimensjonert for inntil 220 mennesker.