Bruket Kulturhus

 • 1000x1000 hovedtrapp kunst1
 • Bruket kulturhus

   

  Byggherre:                                        Malvik kommmune

  Prosjekttype:                                     Kulturhus

  Adresse:                                             Maivegen, 7550 Hommelvik

  Omfang:                                             1840 m2 BTA

  Status:                                                Ferdigstilt høsten 2014

  Konkurranseform:                            Rammeavtale

  Entrepriseform:                                 Totalentreprise

   

  ”Bruket” kulturhus erstatter gamle Folkets Hus i Hommelvik. Bygget har et moderne formspråk tilpasset eksisterende bygg og omgivelser. Et av utgangspunktene for arkitekturen er kommunestyrets vedtak om at bygget skal videreføre arkitekturen fra gamle Folkets Hus. Bygget har saltak over storsal og scene, og flate tak over sidefløyene.

  ”Bruket” er knyttet sammen med Hommelvik bo og servicesenter via ei glassbru i 2.etg, og mot parkeringskjeller til HOBOS i underetasje.

  1.etg inneholder foaje`, selskapslokale, storsal og øvingsrom, skuespillergarderober, sidescene og scenelager. 2.etg inneholder tilgang til øvre del av storsal, møterom, areal for frivilligsentralen og tilkomst til gangbru over til HOBOS. Kjelleretasjen består av garderober og lagerrom og forbindelse til parkeringskjeller under HOBOS.

  Vestibylen har en fondvegg som er utsmykket av kunstneren Geir Yttervik; det er en spilevegg som er malt med motiv fra gamle ”Vika” og det er ulike motiv på hver side av spilene. Dette er et flott eksempel på vellykket bygningsintegrert kunst.