Ideologi

Om oss

Arkitektene VIS-À-VIS holder til i et inspirerende bygningsmiljø på Solsiden i Trondheim. Kontoret ble etablert i 1996 og eies og ledes av partnerne Jan-Vidar Monsen, Ruth Kristin Fiskum og Sonja Røed. VIS-À-VIS har 14 ansatte, og arbeider over hele Norge med rådgiving og prosjektering.

Viktigste fagområder er prosjektering av skolebygg, helse-/omsorgsbygg og boliger. De fleste av våre større oppdrag er et resultat av 1. premier i konkurranser. Vi deltar aktivt i plan- og designkonkurranser, og samarbeider med entreprenører i totalentreprisekonkurranser. Utredninger og mulighetsanalyser er også innenfor våre erfaringsområder.

Vi har ambisjoner om å utvikle arkitektur med høy kvalitet fra tidlige faser i prosjekteringen til ferdigstilt bygg, i tråd med oppdragsgivers krav og forventninger. Bevissthet rundt helhetlig tenking og gode prosesser er viktig for et godt sluttprodukt.

Aktiv deltagelse i konkurranser gjør at vi holder oss faglig oppdatert og utvikler vår kompetanse. Kurs og erfaringsutveksling med andre aktører i bransjen er viktige virkemiddel for å være i stadig utvikling.

Bevissthet om miljøvennlig planlegging og utvikling av bærekraftige bygg er et viktig fokusområde for kontoret. VIS-À-VIS er medlem i Norwegian Green Building Council (NGBC). To av våre ansatte er sertifisert som BREEAM NOR AP, som er Norges fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg. Som medlem av NGBC kan vi være med på å øke bærekraften i norske bygg. Vi er også med i nettverket BREEAM Support Midt-Norge, hvor vi utveksler erfaringer og kunnskap.

Kontoret ble sertifisert som miljøfyrtårn i 2011.

Flere av våre prosjekter er oppført med passivhusstandard, som er gunstig for energiforbruket. Vi har erfaring med å prosjektere massivtrekonstruksjoner, som er gunstig for CO2 -regnskapet.

Navnet VIS-À-VIS (vis-à-vis = ansikt-til-ansikt) har to betydninger: Det kommer fra vårt første kontor som lå vis-à-vis Stiftsgården, kongefamiliens bolig i Trondheim, og det forteller om vår fokus på god samhandling og kommunikasjon med oppdragsgivere og samarbeidspartnere.