Personvernerklæring

Arkitektene VIS-A-VIS AS er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Disse personopplysningene benyttes for å oppfylle en avtale inngått mellom deg som kunde og vår bedrift. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art. 6 (b).

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter med mindre vi er rettslig forpliktet til dette. Vi lagrer ikke personopplysninger avgitt på vår nettside.

Opplysninger vi har mottatt fra deg lagres i vårt kunderegister inntil endelig sluttoppgjør er mottatt. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å oppbevare, vil i henhold til lovens krav lagres i inntil 5 år.

Vi sikrer dine personopplysninger ved fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved signering av konfidensialitetsavtale.

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du kan i den forbindelse kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til daglig leder v/ Sonja Røed.