Universitetsbygg

  • 1Utendørs-kvadrat

    Samfunnsvitenskaplige Fakultet, Universitetet i Stavanger